Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo

VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimus. Minėtais įstatymų pakeitimais Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnis papildytas nauju 19 punktu, o  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnis – nauju 60 punktu. Tokiu būdu įtvirtinta, kad juridinių ir / ar fizinių asmenų gautas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę ir (ar) kitą turtą nėra apmokestinamas nei pelno, nei gyventojų pajamų mokesčiais. Pelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir jų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2022 m. gegužės 10 d. rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R-2057.

Šaltinis: VMI