Viešųjų pirkimų tvarkos pakeitimai: daugiau lankstumo, pasitikėjimo ir mažiau biurokratijos

Vyriausybė pritarė viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama daugiau lankstumo, pasitikėjimo pirkimo dalyviais, mažesnės administracinės naštos, kad pirkimų vykdytojams būtų sudarytos geresnės sąlygos orientuotis į pirkimo rezultatus.

„Rinkoje esant daug neapibrėžtumo, kylant kainoms, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms itin svarbu peržiūrėti pirkimo procedūras, jų vykdytojams suteikiant daugiau aiškumo ir pasirinkimo galimybių, sumažinti perteklinius reikalavimus ir apskritai palengvinti viešųjų pirkimų vykdymą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Siekiant vengti situacijų, kai dėl formalių klaidų atmetami ekonomiškiausi pasiūlymai, siūloma leisti tiekėjams taisyti pastebėtus pasiūlymo trūkumus, išskyrus duomenis, kurie daro įtaką pasiūlymų eilei. Supaprastinto pirkimo dokumentuose, pastebėjus netikslumų, bus leidžiama keisti ir pirkimo sąlygas pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai galėtų susipažinti su pasiūlymui parengti reikalinga informacija. Jeigu pirkimo dokumentuose bus padaryta esminių klaidų, perkančioji organizacija pirkimą galės nutraukti.

Pakeitimais suteikiama daugiau pasirinkimo ir kartu atsakomybės formuojant pirkimo strategiją. 

Vyriausybės priimtiems pakeitimams dar turės pritarti Seimas.

Šaltinis: LR Vyriausybė