Metano dujos energetikos sektoriuje

EP aplinkos apsaugos ir pramonės komitetai tvirtins bendrą poziciją dėl ES taisyklių, kuriomis siekiama sumažinti metano dujų išmetimą į atmosferą energetikos sektoriuje. Tai pirmos tokios taisyklės ES teisėkūroje. Jos bus taikomos metano dujoms, kurias išskiria naftos, dujų ir anglies sektoriai, taip pat biometanui, kurį planuojama tiekti į dujų tinklus. Komitetų posėdis bus transliuojamas tiesiogiai trečiadienį nuo 15.30 val. EP portale.