Suformuota nauja Nacionalinės plėtros įstaigos valdyba ir išrinktas vadovas

Šiandien į pirmąjį posėdį susirinkusi naujoji Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) vykdančioji valdyba išsirinko pirmininką, kuris eis ir įstaigos generalinio direktoriaus pareigas – juo tapo strateginio verslo ir finansų valdymo profesionalas Dainius Vilčinskas. Taip užbaigtas dar vienas įstaigos konsolidavimo etapas – suformuota valdyba ir išrinktas naujasis vadovas.

„Naujai suformuota valdyba rūpinsis pagrindinių konsoliduotos Nacionalinės plėtros įstaigos tikslų įgyvendinimu: investuotojų kapitalo pritraukimu, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos ir konkurencingumo kūrimu, finansavimo trūkumų užpildymu ir bendradarbiavimu su verslu. Stipri, savarankiška ir politiškai nepriklausoma įmonė užtikrins įvairių finansinių priemonių sinergiją, efektyvų ES paramos panaudojimą – tai leis pritraukti daugiau investicijų į valstybei svarbias veiklos sritis, kurti žalesnę, atsparesnę ir tvaresnę Lietuvą. Pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo funkciją NPĮ leis mūsų šaliai kartu su partneriais aktyviau dalyvauti bendruose Ukrainos atstatymo projektuose”, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Daugiau: rb.gy/vj40c

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija