Paskolos asocijuotiems asmenims – su palūkanomis ar be?

  Neatsižvelgiant į tai, ar įmonė yra pelninga ar ne, vienintelis įmonės akcininkas dažnai iš įmonės skolinasi lėšų. Įvertinant tą faktą, kad jis yra ir direktorius, skolinamasi iš to paties asmens. Taigi galima lengvai reguliuoti sandorio sąlygas. Reguliavimas dažniausiai apsiriboja …

Netikėtumas turto apskaitoje

  Šia tema rašyti paskatino situacijos, kurios parodė, kad net didelę patirtį turintys vyriausieji buhalteriai gali nežinoti, kaip reikia taisyklingai apskaityti kreditines sąskaitas, susijusias su turto įsigijimu. Pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą (VAS) „Atsargos“, nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo …

Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens teisė į PVM atskaitą

  Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35‑1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 57 straipsnio pakeitimas ir PVM įstatymas buvo papildytas 63-1 straipsniu, pagal kurių nuostatas PVM mokėtoju neįsiregistravęs apmokestinamasis asmuo turi teisę …

Kaip apskaičiuoti tikrąją pajamų vertę ir suderinti Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (743)   Uždavinys Įmonė 2009 m. pardavė automobilį už 450 tūkst. Lt. Sutarė su pirkėju, kad atsiskaitymas už jį bus atliekamas kiekvienų metų pabaigoje: Metai 2009 2010 2011 2012 Iš viso Suma, tūkst. Lt 75 …

Kaip apskaičiuoti tikrąją pajamų vertę ir suderinti Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus (1)

  Pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą (VAS), finansinėse ataskaitose pajamos turi būti įvertintos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte. Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 57 straipsnį, pajamų apskaita turi būti tvarkoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą (BAĮ), o pelno mokesčio tikslais …

Kam svarbu, ko nori vyriausieji buhalteriai?

  „AAM aktualijų“ savaitraštis (2013 m. Nr. 19) pranešė buhalteriams naujieną, kad jiems nuo 2016 m. nereikės laikyti privalomų kvalifikacinių egzaminų. Apie tokį Finansų ministerijos sprendimą, kuris radikaliai priešingas ankstesniam, ir apie dar šių metų kovo mėnesį Finansų ministerijoje įvykusią …

Apskaitos sutvarkymas po visuotinio akcininkų susirinkimo ir pelno dalybų (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (739)   Sprendimai dėl nuostolių dengimo Sprendimai dėl nuostolių dengimo yra įvairūs: vieni juos dengia iš sukauptų pelno rezervų ar akcijų priedų, kiti – papildomais akcininkų įnašais, dar kiti – mažindami įstatinį kapitalą. Buvo ir …

Apskaitos sutvarkymas po visuotinio akcininkų susirinkimo ir pelno dalybų (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 19 (739)   Sprendimai dėl nepanaudotų rezervų Dažnai buhalteriai klausia: „Ar buhalteriniai įrašai turi tiksliai atitikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokole įrašytų sprendimų formuluotes? Pvz.: 1. Ar būtina, registruojant akcininkų sprendimus dėl pelno paskirstymo ir rezervų sudarymo, …

Apskaitos sutvarkymas po visuotinio akcininkų susirinkimo ir pelno dalybų (1)

  Gegužės mėnesį praktiškai visose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, eiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai jau praėjo, baigiasi ir audito sezonas. Buhalteriai tvarko apskaitą ir baigia apskaitos procedūras, susijusias su pelno dalybomis ar nuostolių skirstymu …

Pelno nesiekiančių organizacijų ataskaitų pateikimo ypatumai

  Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, neretai pelno nesiekiančioms organizacijoms kyla klausimų, kokias ataskaitas vienoje ar kitoje situacijoje reikia pateikti, gavus paramą. Šiame straipsnyje klausimų ir atsakymų forma aptarsime mėnesio ir metinės paramos gavimo bei panaudojimo ataskaitų pildymo ypatumus. Taip pat apžvelgsime …

Savos akcijos ir jų apskaita praktiniu požiūriu (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (734) Savų akcijų pardavimo rezultatai ir jų apskaita Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl savų akcijų įsigijimo turi būti nustatyta savų akcijų pardavimo tvarka, kuri turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Nuo supirkimo …

Savos akcijos ir jų apskaita praktiniu požiūriu (1)

  Artėjant dividendų paskelbimo laikotarpiui, suaktyvėja akcijų pirkimas ir pardavimas. Akcijų kainą nulemia galimi dividendai. Vieni tikisi parduoti brangiau – prieš dividendų paskelbimą, kiti tikisi naudos, gavę dividendus, todėl sutinka mokėti brangiau. Vyksta ir atvirkštinis procesas: rizikingų akcijų kainos mažėja …

Kaip susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų

  Pardavimo PVM mažinimo dėl beviltiškų skolų praktika mūsų šalyje dar nėra susiformavusi, nes tokia PVM mažinimo galimybė, pagal PVM įstatymo 89-1 straipsnio „Už mokestinį laikotarpį mokėtinos į biudžetą PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų skolų“ nuostatas, atsirado tik nuo 2013 m. …

Verslo finansavimo problemas galima spręsti didinant įstatinį kapitalą (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (729)   Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų Didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, akcininkų nuosavybė nedidėja, kitaip tariant, jie nepraturtėja ir nuosavo kapitalo bendroji suma nepasikeičia. Įstatinis kapitalas – garantija kreditoriams, kad bendrovė turi …

Verslo finansavimo problemas galima spręsti didinant įstatinį kapitalą (1)

  Finansiniams metams pasibaigus verslo įmonės sprendžia svarbius verslo plėtros klausimus: sudaromi preliminarūs verslo plėtros planai, aptariama ir parenkama finansavimo strategija. Šiuo metu svarbiausia problema – rasti išteklių verslui plėtoti ar jam palaikyti. Nors pastaruoju metu bankai negriežtina skolinimo sąlygų, …

Sąskaita už darbuotojų sveikatos tikrinimus: įmonės ar darbuotojo vardu?

  Privalomus darbuotojų sveikatos tikrinimus reglamentuoja Darbo kodeksas, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Vyriausybės nutarimai ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymai dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose. Išlaidas, skirtas profilaktiniam darbuotojų sveikatos tikrinimui, įmonė gali nurašyti į sąnaudas. …

Susirgo buhalteris: ką daryti?

  Žiema džiugina ne visus, kadangi dėl slidžių gatvių ne vienas paslysta ir patiria įvairių sužalojimų. Neseniai į „AAM aktualijas“ kreipėsi buhalterė, kuri netyčia susilaužė koją. Ji klausia, ką daryti įmonei, jeigu joje dirba vienas vyriausiasis buhalteris, kuris turi visus …

Pagrindinių verslo apskaitos standartų pakeitimų, galiojančių nuo 2013 m. sausio 1 d., apžvalga

  Audito ir apskaitos tarnyba 2012 metais parengė nemažai verslo apskaitos standartų (VAS) pakeitimų. Kai kuriuose VAS pakeitimų nedaug, kituose patikslintos daugelio punktų formuluotės. Straipsnyje aptariami apskaitai tvarkyti svarbūs VAS pakeitimai, kurie įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d.   VAS …

Sąmoningos apgaulės ir legalūs būdai daryti įtaką pelno dydžiui (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (721)   Nusidėvėjimo skaičiavimo metodų parinkimas Didžiausią įtaką nusidėvėjimo sąnaudų dydžiui turi nusidėvėjimo skaičiavimo metodo parinkimas. 12-ajame VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nurodyta, kad įmonės savo nuožiūra gali taikyti šiuos nusidėvėjimo skaičiavimo metodus: 1. tiesiogiai proporcingą …

Sąmoningos apgaulės ir legalūs būdai daryti įtaką pelno dydžiui (1)

  Metų pabaigoje, artėjant didžiosioms šventėms, buhalteriams buvo pats darbų įkarštis, kuris nusitęsė į šių metų pradžią. Svarbiausi jų darbai – nustatyti, kokiu rezultatu baigti finansiniai metai, laiku atsiskaityti su darbuotojais ir valstybe bei sudaryti ir pateikti visas reikiamas ataskaitas. …