Audito komitetas paskelbė 2021 m. asignavimų valdytojų išlaidų analizę

Seimo Audito komitetas pristatė 2021 m. duomenis apie asignavimų valdytojų lėšų panaudojimą reprezentacijai, transportui, ekspertams, kvalifikacijai tobulinti, komandiruotėms ir darbo užmokesčiui mokėti. Lyginant su 2019 m., asignavimų valdytojai 2021 m. mažiau lėšų skyrė komandiruotėms ir reprezentacijai, o lyginant su 2020 m., …

Labdara ir parama 2022 m. Svarbiausi akcentai

  Ką reikėtų žinoti paramos teikėjui ir kokios problemos kyla dėl teisės aktų?Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nuostatas, jei asmuo perka prekes, siekdamas jas perduoti kaip paramą paramos gavėjui, tokių prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita negalima.Tačiau, jei tas …

Vyriausybė siekia sumažinti energijos kainas vartotojams

Šiuo metu Lietuvoje centralizuotai tiekiamai šilumai taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Tačiau dėl pasaulyje rekordiškai brangstančių dujų ir energijos išteklių kainų Lietuvoje ypač padidėjo šilumos kainos vartotojams. Vyriausybė nutarė imtis priemonių sušvelninti vartotojams didėjančias elektros ir …

Mokesčių reforma – 2023 metais?

Pradėjusi dirbti Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė savo planuose buvo numačiusi peržiūrėti, keisti Lietuvos mokesčių įstatymus bei taikomas mokesčių lengvatas ir siekti, kad mokesčių sistema būtų teisingesnė.Tam tikslui buvo įkurta Mokesčių lengvatų peržiūros darbo grupė, kurią sudarė 39 ekonomikos ekspertai, verslo …

Prasidėjo 2022-ieji metai. Kas keičiasi?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga (MMA) didėja nuo 642 iki 730 eurų (533,65 euro „į rankas“), minimalus valandinis atlygis – nuo 3,93 iki 4,47 euro. Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) uždirbantiems iki 1 vidutinio darbo užmokesčio (VDU), …

Laikinai padidintas pelno mokestis bankams gali tapti nuolatiniu

Seime svarstomas Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo siūloma šiuo metu komerciniams bankams laikinai iki 2022 m. liepos 1 d. galiojantį padidintą 20 proc. pelno mokestį padaryti nuolatinį, taikyti jį toliau ir nemažinti iki standartinio 15 proc. …

Pagaliau pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Seimas pritarė Finansų ministerijos siūlymui pakeisti Buhalterinės apskaitos įstatymą, iš esmės atnaujinant jo nuostatas. Už priėmimą balsavo 72 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusių nebuvo. Naujojo Buhalterinės apskaitos įstatymo priėmimo procedūra sėkmingai baigta. Įstatymą turės pasirašyti …

Siūlo aiškiau reglamentuoti prastovas

Iki 2019 m. pasaulyje prasidėjusios COVID-19 pandemijos Lietuvoje prastovos reglamentavimas nekėlė didelių problemų. Tačiau kai dėl koronaviruso Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir karantiną, buvo apribotos ūkinės veiklos, ne visi įmonių darbuotojai galėjo ir sutiko dirbti nuotoliniu būdu, darbdaviai buvo priversti …

Statistinės atskaitomybės našta slegia buhalterius

Baigiantis metams, Statistikos departamentas informuoja įmones, įstaigas ir organizacijas, kokius duomenis ofi­cia­liajai statistikai rengti jos turės teikti kitais metais. Nurodomas statistinių ataskaitų sąrašas, ataskaitų formos ir periodiškumas. 2021 m. statistiniai duomenys teikiami tik elektroniniu būdu, teikiant statistines ataskaitas tiesiogiai internetu …

Siūlo keisti asmenų, dirbančių savarankiškai, apmokestinimą

Spalio pradžioje pasipylė įvairūs pasiūlymai dėl mokesčių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti dirbančių savarankiškai asmenų apmokestinimą, panaikinti išimtis, suvienodinti „Sodros“ įmokų „lubas“ ir bazes su dirbančiais pagal darbo sutartis, įtraukti į nedarbo socialinį draudimą ir įvesti „Sodros“ „grindis“.Socialinės …

Diskutuoja ne tik dėl NPD, bet ir dėl naujo „solidarumo“ mokesčio

Valdžios siūlymai keisti mokesčius, didinti jų tarifus ar įvesti naujus mokesčius visada sulaukia didelio gyventojų dėmesio, kadangi tai paliečia kiekvieno kišenę. 2021 m. rugsėjo 29 d. vykusiame Finansų ministerijos mokesčių lengvatų peržiūros darbo grupės susitikime „Pajamų nelygybės mažinimas“ buvo svarstoma, …

Perėjo prie bendros finansų valdymo informacinės sistemos

Prieš trejus metus savo veiklą pradėjęs Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), kuris aptarnauja 240 įstaigų ir 32 000 darbuotojų, neseniai paskelbė tyrimo ataskaitą apie aptarnaujamų viešojo sektoriaus įstaigų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Tyrimas atskleidė, kad per 3 m. įstaigų pasitenkinimo lygis …

Bendra buhalterinės apskaitos sistema privaloma visoms viešojo sektoriaus įmonėms

 Lietuvoje apie 1000 viešojo sektoriaus įmonių privalės pereiti prie bendros buhalterinės apskaitos programos. Ar toks sprendimas yra protingas ir racionalus? Man atrodo, kad ši iniciatyva yra labiau sietina su Europos Sąjungos projektų lėšų gavimu ir panaudojimu, bet ne su apdairiais …

Dėl darbuotojo prievolės teikti duomenis apie testavimą ir vakcinavimą

 Pastaruoju metu labai daug dėmesio skiriama asmens duomenų apsaugai. Taigi kyla klausimų, susijusių su darbdavio reikalavimų teikti duomenis apie darbuotojo vakcinavimą nuo COVID-19 ir testavimąsi pagrįstumu. Pavyzdžiui, ar gali darbdavys rinkti ir laikyti darbovietėje iš darbuotojų gautas pažymas, susijusias su …

Seimui pristatytas Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ Nr. 29–34 straipsnių serijoje „Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas“ Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė Daiva Čibirienė išsamiai išnagrinėjo Finansų ministerijos parengtą naująjį Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir svarbiausias jo nuostatas. …

Beviltiška skola. Ar ji mažins apmokestinamąjį pelną? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 33 (1137)  Skolų beviltiškumo ir pastangų joms susigrąžinti įrodymai, jeigu vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose (jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą), suma per vieną mokestinį laikotarpį yra …

Vėl diskutuojama, kiek didinti minimalią algą

Ne pirmas kartas Lietuvoje, kai Trišalė taryba sunkiai randa bendrą sutarimą dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo. Birželio mėnesį darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovus vienijančioje Trišalėje taryboje buvo diskutuota, tačiau taip ir nesutarta dėl MMA didinimo. Tada, atsižvelgiant į kovo …

Beviltiška skola. Ar ji mažins apmokestinamąjį pelną? (1)

 Neatsižvelgiant į tai, kad praėję ir šie metai visoms įmonėms yra sunkus laikotarpis, nes šalyje paskelbta ekstremalioji situacija pareikalavo didelių pokyčių visose gyvenimo srityse, visoms įmonėms, mokestiniams metams pasibaigus, išlieka prievolė apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną.Įmonės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, vadovaujasi Pelno mokesčio …

Dėl darbuotojų, neturinčių galimybių paso, darbo organizavimo

 Vis aštriau visuomenėje diskutuojama temomis, susijusiomis su žmonių vakcinavimo prievolėmis, ypač kalbant apie darbdavio ir darbuotojų santykius. Situacijos gali būti įvairios, tačiau esmė panaši, pavyzdžiui: darbuotojas turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, į darbą ateina esant būtinumui; atsisako vakcinuotis, nenori testuotis; …

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (III)

Finansų įstaigos ir finansinę apskaitą tvarkantys įpareigotieji subjektai – Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo kontekste Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT arba priežiūros institucija, arba finansinės žvalgybos padalinys Lietuvoje) 2020 m. lapkričio 18 d. viešai informavo visuomenę, kad kartu su …