Davė pinigus, o dabar – atima?

Prieš keturis mėnesius Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pervedė subsidiją įmonės likvidumui išsaugoti, o gegužę įmonė sulaukė VMI pranešimo, kad subsidiją reikia grąžinti. Kodėl įmonei reikia grąžinti gautą subsidiją? Kodėl pirma pinigus padalina, o paskui reikalauja atiduoti, nors VMI turėjo įmonių …

Dėmesio! Artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminas! (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1122) PMĮ nustatytos pagrindinės lengvatos ir išimtys: Mažesniu pelno mokesčiu apmokestinamas šių vienetų apmokestinamasis pelnas:Juridiniai asmenys, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą …

Dėmesio! Artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminas! (1)

 Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminui, aptarsime Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) įtvirtintas nuostatas dėl deklaracijų pateikimo terminų ir už 2020 mokestinius metus teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją galimų taikyti pelno mokesčio tarifų ir lengvatų. PMĮ 51 straipsnis nustato Metinės pelno …

Veiklos tęstinumas. Kada jo nebetaikyti ir ką būtina įvertinti?

 Šiuo pandemijos laikotarpiu vis dažniau grįžtama prie veiklos tęstinumo principo klausimo. Kada finansinė atskaitomybė turėtų būti rengiama, vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, o kada jau nebe? Ar esminis netikrumas dėl įmonės galimybės tęsti veiklą gali būti pakankama priežastis nerengti finansinės atskaitomybės …

Įmonės vidaus komunikacija ir teisinės darbdavio pareigos

 Ar dažnai susimąstome apie komunikacijos vaidmenį tose organizacijose, kurios, atrodo, puikiai veikia, kurių neištiko krizė? Strategijos ir tikslų žinojimas bei supratimas, skaidrumas – svarbūs motyvacijos faktoriai darbe. Kartu verta prisiminti, kad ir Darbo kodeksas numato pareigas darbdaviams informuoti darbuotojų atstovus ir …

Ar verslas jau pasirengęs pateikti i.SAF-T failą?

 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 i.SAF-T failą turi pateikti įmonės, jei jas tikrina Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir jų pajamos viršija nustatytus pajamų dydžius. Faktiškai nuo 2019 m. visos privačios įmonės, kurių pajamos viršijo …

Jei pigiau įsigijote paslaugas

Pagal Europos Sąjungos (ES) iniciatyvą „WiFi4EU“, ES piliečiai galės naudotis kokybiška interneto prieiga nemokamose belaidžio interneto zonose, pavyzdžiui, parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bib­lio­tekose, sveikatos centruose. Siekdama tai įgyvendinti, Europos Komisija skiria finansavimą – virtualius čekius. Taip remiamos savivaldybės, kurios įrengs …

Trys būdai skaičiuoti darbuotojų skaičių

 Buhalteriai savo darbe taiko tris darbuotojų skaičiaus nustatymo būdus. 1 būdas. Kada vidutinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas pagal LR finansų ministro įsakymą Nr. 134Finansų ministro įsakymu Nr.134 patvirtintas vidutinis darbuotojų skaičiaus nustatymas taikomas dėl šių tikslų:Nustatyti, kokio dydžio finansinės ataskaitos yra privalomos.Nustatyti, …

Paprašė įtraukti į sąrašą dėl būtinybės

Karantino metu, kai buhalteriams ir auditoriams buvo pats darbų įkarštis, turėjo rengti 2019 m. metines finansines ataskaitas ir auditoriaus išvadas, nuskambėjo istorija apie tai, kad vienoje buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų mažojoje bendrijoje apsilankė FNTT pareigūnai. Jie atliko patikrinimą, kadangi …

Nauji vėjai prestižo pripažinime

Alina JOVAIŠIENĖUAB „Persense“ mokesčių partnerė Rusnė BILEVIČIŪTĖUAB „Persense“ mokesčių konsultantė Pastaruoju metu tiek Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) šaltiniuose, tiek įvairiuose straipsniuose pasirodo informacija apie tai, kad VMI tikrina prestižo, kuris susidarė tarpinius, specialiai kitiems vienetams įsigyti įsteigtus juridinius asmenis prijungiant prie jų …

Ar buhalteriams gali būti prastova?

Kovo 16 d. Lietuvoje sustabdžius įmonių veiklą, vieni darbuotojai buvo išsiųsti nemokamų atostogų, kiti atleisti iš darbo, dar kitiems paskelbtos prastovos. Nors kovo ir balandžio mėnesiais buhalteriams yra darbymetis, reikėjo parengti 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius, tvarkyti įmonių apskaitą, …

Galimybė apsieiti be popierinių dokumentų karantino metu tapo dar svarbesnė

 Jau daugiau kaip 5 metus UAB BSS IT  savo biure nenaudoja popierinių dokumentų. Dėl koronaviruso ir įvesto šalyje karantino, nauda, kad neturime popierinių dokumentų, pasijuto dar akivaizdžiau. Esame biuro žmonės, todėl turime galimybę dirbti iš namų. Tas faktas, kad neturime popierinių …

Nuotolinio darbo ir prastovos paskelbimas bei darbuotojų garantijos prastovos metu, Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną

 Seimas priėmė teisės aktus, leidžiančius lanksčiau reguliuoti darbo teisinius santykius, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ir karantinui. Nuotolinio darbo taikymo sąlygosTai labiausiai rekomenduojama darbo forma ekstremalios situacijos ir karantino metu, jeigu nuotolinis darbas yra objektyviai įmanomas pagal įmonės ar įstaigos veiklos …

Jei dirbate su verslo liudijimu

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1165 pakeitė pajamų, gautų pagal verslo liudijimus, apmokestinimo tvarką. Yra 3 pokyčiai:I. dėl patalpų nuomos paslaugų verslo liudijimų (įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.),II. dėl verslo liudijimų panaikinimo auklėms, nuomai …

Ar gali šiuolaikinė įmonė apsieiti be popierinių dokumentų?

 Tikriausiai dažnai girdime: „Siunčiu Jums mūsų pasirašytą ir nuskanuotą sutartį, prašau, atsispausdinkite, pasirašykite ir atsiųskite mums skanuotą dokumentą elektroniniu paštu, o originalus išsiųsime Jums registruotu laišku arba pasirašysime susitikimo metu.“ Dažnas mūsų tai daro kone kas dieną. Ar susimąstome, kiek …

Ar tikrai į Lietuvą persikels Estijoje ir Latvijoje nesumokėtas pelno mokestis?

 Nuo 2019 m. sausio įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, numatantys, kad lietuviams akcininkams (gyventojams ir įmonėms) gali tekti sumokėti pelno mokestį nuo pelno, kurį gauna kitose ES šalyse įsteigtos jų įmonės (t. y. pozityviųjų pajamų), jeigu pastarųjų mokamas pelno mokestis …

Pasirašyta atnaujinta sutartis dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir penkios profesinės sąjungos pasirašė atnaujintą šakos kolektyvinę sutartį, kuri numato didesnius minimaliuosius koeficientus apie 1,9 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, priklausančių profesinėms sąjungoms.Iš profesinių sąjungų pusės sutartį pasirašė Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų …

Apskaitos „slenksčiai“ startuoliams

 Atsitinka gyvenime, kad susitinka keli bendraminčiai: vienas turi idėją, kitas – vadybinių įgūdžių, trečias – patirties finansų srityje. Pasikalbėję nusprendžia idėją paversti verslu. Idėjai įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai. Taigi parengiamas verslo planas ir pradedama ieškoti būsimo verslo finansavimo šaltinių.Suprantama, pirmiausia …

Finansinio turto informacijos pateikimas ir analizė (II)

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktaras Redas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1038) Finansinio turto sudėties, struktūros ir dinamikos analizėFinansinio turto ataskaitinė informacija yra reikšmingas šaltinis jos analizei atlikti. Pagal balanso duomenis tikslinga nustatyti finansinio turto sudėtį vertine išraiška, jo sudėtinių dalių struktūrą …

Finansinio turto informacijos pateikimas ir analizė (I)

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktaras Redas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Finansinis turtas yra likvidžiausias įmonės turtas, pasižymintis greita apyvarta. Nuo apsirūpinimo šiuo turtu labai priklauso įmonės finansinė būklė. Racionaliems finansiniams sprendimams priimti įmonės vadovybė turi gauti išsamią informaciją apie turimą finansinį turtą, jo sudėtį …