Beviltiška skola. Ar ji mažins apmokestinamąjį pelną? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 33 (1137)  Skolų beviltiškumo ir pastangų joms susigrąžinti įrodymai, jeigu vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose (jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą), suma per vieną mokestinį laikotarpį yra …

Vėl diskutuojama, kiek didinti minimalią algą

Ne pirmas kartas Lietuvoje, kai Trišalė taryba sunkiai randa bendrą sutarimą dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo. Birželio mėnesį darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovus vienijančioje Trišalėje taryboje buvo diskutuota, tačiau taip ir nesutarta dėl MMA didinimo. Tada, atsižvelgiant į kovo …

Beviltiška skola. Ar ji mažins apmokestinamąjį pelną? (1)

 Neatsižvelgiant į tai, kad praėję ir šie metai visoms įmonėms yra sunkus laikotarpis, nes šalyje paskelbta ekstremalioji situacija pareikalavo didelių pokyčių visose gyvenimo srityse, visoms įmonėms, mokestiniams metams pasibaigus, išlieka prievolė apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną.Įmonės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, vadovaujasi Pelno mokesčio …

Dėl darbuotojų, neturinčių galimybių paso, darbo organizavimo

 Vis aštriau visuomenėje diskutuojama temomis, susijusiomis su žmonių vakcinavimo prievolėmis, ypač kalbant apie darbdavio ir darbuotojų santykius. Situacijos gali būti įvairios, tačiau esmė panaši, pavyzdžiui: darbuotojas turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, į darbą ateina esant būtinumui; atsisako vakcinuotis, nenori testuotis; …

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (III)

Finansų įstaigos ir finansinę apskaitą tvarkantys įpareigotieji subjektai – Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo kontekste Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT arba priežiūros institucija, arba finansinės žvalgybos padalinys Lietuvoje) 2020 m. lapkričio 18 d. viešai informavo visuomenę, kad kartu su …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimo pelno mokesčio tikslais aspektai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1134) Skaičiuojant, ar pajamos nėra didesnės nei 150 000 eurų, atsižvelgiama į visas pajamas, t. y. ir į tas, kurios priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Jeigu įmonė vykdo veiklą per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje, nustatant, ar įmonės mokestinio laikotarpio pajamos …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimo pelno mokesčio tikslais aspektai (1)

 Įmonės turtu yra laikomos visos įsigytos materialios bei nematerialios vertybės, jeigu jos:– priklauso įmonei nuosavybės teise,– gautos pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas,– gautos pagal pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas įmonei, apmokėjus visą turto …

Davė pinigus, o dabar – atima?

Prieš keturis mėnesius Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pervedė subsidiją įmonės likvidumui išsaugoti, o gegužę įmonė sulaukė VMI pranešimo, kad subsidiją reikia grąžinti. Kodėl įmonei reikia grąžinti gautą subsidiją? Kodėl pirma pinigus padalina, o paskui reikalauja atiduoti, nors VMI turėjo įmonių …

Dėmesio! Artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminas! (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1122) PMĮ nustatytos pagrindinės lengvatos ir išimtys: Mažesniu pelno mokesčiu apmokestinamas šių vienetų apmokestinamasis pelnas:Juridiniai asmenys, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą …

Dėmesio! Artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminas! (1)

 Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminui, aptarsime Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) įtvirtintas nuostatas dėl deklaracijų pateikimo terminų ir už 2020 mokestinius metus teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją galimų taikyti pelno mokesčio tarifų ir lengvatų. PMĮ 51 straipsnis nustato Metinės pelno …

Veiklos tęstinumas. Kada jo nebetaikyti ir ką būtina įvertinti?

 Šiuo pandemijos laikotarpiu vis dažniau grįžtama prie veiklos tęstinumo principo klausimo. Kada finansinė atskaitomybė turėtų būti rengiama, vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, o kada jau nebe? Ar esminis netikrumas dėl įmonės galimybės tęsti veiklą gali būti pakankama priežastis nerengti finansinės atskaitomybės …

Įmonės vidaus komunikacija ir teisinės darbdavio pareigos

 Ar dažnai susimąstome apie komunikacijos vaidmenį tose organizacijose, kurios, atrodo, puikiai veikia, kurių neištiko krizė? Strategijos ir tikslų žinojimas bei supratimas, skaidrumas – svarbūs motyvacijos faktoriai darbe. Kartu verta prisiminti, kad ir Darbo kodeksas numato pareigas darbdaviams informuoti darbuotojų atstovus ir …

Ar verslas jau pasirengęs pateikti i.SAF-T failą?

 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 i.SAF-T failą turi pateikti įmonės, jei jas tikrina Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir jų pajamos viršija nustatytus pajamų dydžius. Faktiškai nuo 2019 m. visos privačios įmonės, kurių pajamos viršijo …

Jei pigiau įsigijote paslaugas

Pagal Europos Sąjungos (ES) iniciatyvą „WiFi4EU“, ES piliečiai galės naudotis kokybiška interneto prieiga nemokamose belaidžio interneto zonose, pavyzdžiui, parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bib­lio­tekose, sveikatos centruose. Siekdama tai įgyvendinti, Europos Komisija skiria finansavimą – virtualius čekius. Taip remiamos savivaldybės, kurios įrengs …

Trys būdai skaičiuoti darbuotojų skaičių

 Buhalteriai savo darbe taiko tris darbuotojų skaičiaus nustatymo būdus. 1 būdas. Kada vidutinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas pagal LR finansų ministro įsakymą Nr. 134Finansų ministro įsakymu Nr.134 patvirtintas vidutinis darbuotojų skaičiaus nustatymas taikomas dėl šių tikslų:Nustatyti, kokio dydžio finansinės ataskaitos yra privalomos.Nustatyti, …

Paprašė įtraukti į sąrašą dėl būtinybės

Karantino metu, kai buhalteriams ir auditoriams buvo pats darbų įkarštis, turėjo rengti 2019 m. metines finansines ataskaitas ir auditoriaus išvadas, nuskambėjo istorija apie tai, kad vienoje buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų mažojoje bendrijoje apsilankė FNTT pareigūnai. Jie atliko patikrinimą, kadangi …

Nauji vėjai prestižo pripažinime

Alina JOVAIŠIENĖUAB „Persense“ mokesčių partnerė Rusnė BILEVIČIŪTĖUAB „Persense“ mokesčių konsultantė Pastaruoju metu tiek Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) šaltiniuose, tiek įvairiuose straipsniuose pasirodo informacija apie tai, kad VMI tikrina prestižo, kuris susidarė tarpinius, specialiai kitiems vienetams įsigyti įsteigtus juridinius asmenis prijungiant prie jų …

Ar buhalteriams gali būti prastova?

Kovo 16 d. Lietuvoje sustabdžius įmonių veiklą, vieni darbuotojai buvo išsiųsti nemokamų atostogų, kiti atleisti iš darbo, dar kitiems paskelbtos prastovos. Nors kovo ir balandžio mėnesiais buhalteriams yra darbymetis, reikėjo parengti 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius, tvarkyti įmonių apskaitą, …

Galimybė apsieiti be popierinių dokumentų karantino metu tapo dar svarbesnė

 Jau daugiau kaip 5 metus UAB BSS IT  savo biure nenaudoja popierinių dokumentų. Dėl koronaviruso ir įvesto šalyje karantino, nauda, kad neturime popierinių dokumentų, pasijuto dar akivaizdžiau. Esame biuro žmonės, todėl turime galimybę dirbti iš namų. Tas faktas, kad neturime popierinių …

Nuotolinio darbo ir prastovos paskelbimas bei darbuotojų garantijos prastovos metu, Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną

 Seimas priėmė teisės aktus, leidžiančius lanksčiau reguliuoti darbo teisinius santykius, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ir karantinui. Nuotolinio darbo taikymo sąlygosTai labiausiai rekomenduojama darbo forma ekstremalios situacijos ir karantino metu, jeigu nuotolinis darbas yra objektyviai įmanomas pagal įmonės ar įstaigos veiklos …