2019 m. mokečių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (988) Šiame straipsnyje bus aptartos paskutinės 5, 6 ir 7 pokyčių dalys. 5. PensijosNuo 2019 m. įsigalioja naujasis Pensijų kaupimo įstatymas Nr. XIII-1360.Svarbiausios nuostatos:Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas 3 metus asmenys nuo 18 iki 40 m. traukiami į …

2019 m. mokečių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku?(2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (988) Šiame straipsnyje bus aptartos 2, 3 ir 4 pokyčių dalys. 2. LengvatosNors nuo 2019 m. sąrašas lengvatų, kai gyventojas gali susigrąžinti GPM, sumokėtą nuo darbo užmokesčio, didėja, galutinė nauda gyventojui nepasikeis. 2018 m. maksimali gyvybės draudimo lengvata, …

2019 m. mokesčių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku? (1)

 Iki 2018 m. liepos 1 d. buvo priimta nemažai mokestinių teisės aktų, reikšmingai pakeisiančių daugelio mokesčių skaičiavimą 2019 m. Nors VMI ir „Sodra“ susilaiko nuo komentarų, pabandysiu, kiek įmanoma, detaliau apžvelgti šiuos pakeitimus, pasidalinsiu klausimais, kurie man dar neaiškūs.Tikiuosi, šis …

Mokesčių ir pensijų reforma bus įgyvendinama

Paskutiniąją Seimo darbo savaitę parlamentarai ypač greitai apsvarstė mokesčių ir pensijų reformos įstatymus dėl bazinės pensijos perkėlimo į valstybės biudžetą, darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo įmokų sujungimo, „Sodros“ įmokų lubų įvedimo, „Sodros“ įmokų ir GPM tarifų, NPD taikymo. Nustatyti 20 ir …

Naujos produkcijos įsisavinimo apskaita

 Svarbi priemonė įmonių ekonominei veiklai plėtoti ir jų konkurencingumui didinti yra naujos produkcijos įsisavinimas (toliau – NPĮ). Šios veiklos apskaita nėra specialiai reglamentuota, todėl praktikoje kyla neaiškumų, reikalingi sudėtingesni profesiniai sprendimai.Kiekvienai įmonei, atsižvelgiant į taikomą NPĮ organizavimo praktiką ir vadovaujantis …

Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal PMĮ ir VAS nuostatas (2)

I. Situacijos, kuriose yra 13-ojo VAS ir PMĮ taikymo skirtumųPabaiga. Pradžia Nr. 19 (979)13-asis VASPMĮ5. Amortizacija5.1. Pagal 13-ąjį VAS amortizacija – amortizuojamosios vertės priskyrimas sąnaudoms ar kito turto savikainai ir paskirstymas per visą planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką, atsižvelgiant į …

Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal PMĮ ir VAS nuostatas (1)

SUDERINTA Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-13731 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. (6.18) D2-1049Paaiškinimai taikomi …

Kaip išsaugoti socialines garantijas keičiant darbovietę ir darbuotojo statusą?

„AAM aktualijos“ Nr. 13 rašė apie Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) veiklą, jos perspektyvas, nagrinėjo, kaip vyks bendrųjų funkcijų konsolidavimas. Kadangi nuo liepos 3 d. šioje įstaigoje dirbs 365 darbuotojai, perkelti iš Lietuvos biudžetinių įstaigų, buhalterių perkėlimo klausimams „AAM aktualijos“ …

Kaip vyks bendrųjų funkcijų konsolidavimas?

Skaitytojams priminsiu, kad Vyriausybė praėjusiais metais nutarė viename bendrųjų funkcijų centre konsoliduoti kai kurias biudžetinių įstaigų funkcijas. Pradžiai pasirinktos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugos.Kyla klausimas, kodėl ne viešųjų pirkimų ar teisės padalinių? Viešuosiuose pirkimuose iššvaistoma dešimtys milijonų eurų, o …

Apetitas valdiškiems pinigams vis didėja

Kasmet, svarstant biudžeto projektą, valdžios vyrai deklaruoja, kad griežtai laikysis taupumo principo. Mokesčių mokėtojams sakoma, kad neužtenka pinigų gydytojų, rezidentų, mokytojų, statutinių pareigūnų algoms didinti. Tačiau skaičiai rodo, kad praktikoje yra visai kitaip.Valstybės institucijų ir įstaigų apetitas valdiškiems pinigams kasmet …

Finansinių ataskaitų kokybė: kas keičiasi?

Šiuo metu bendrovių buhalteriai rengia metines finansines ataskaitas, o auditoriai atlieka privalomą auditą. Šios įmonių rengiamos ir Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR) teikiamos finansinės ataskaitos yra pagrindinis informacijos šaltinis, kuris parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.Finansinių …

Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui (II)

 Akcininkams paskirsčius pelną (nuostolius), jų sprendimai turi būti registruoti apskaitoje. Registruoti apskaitoje pelno paskirstymo operacijas nėra sudėtinga. Kadangi šios operacijos atliekamos tik keletą kartų per metus, o kai kuriose įmonės tik kartą per metus, jos dažnai pamirštamos. Straipsnio tikslas yra …

Siūloma pajamas apmokestinti nuo 12 iki 29 proc. tarifu

Minimumą gaunantys moka 8,6 proc., gaunantys per 7 744 eurus per mėnesį – tik 4,9 proc.Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, 1 proc. pasaulio žmonių turi daugiau turto nei 99 proc. visos žmonijos. Pasak Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos mokesčių ekspertų, šiandien turtingiausiųjų …

Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui (I)

 Šaukiant akcininkų susirinkimus, apskaičiuojant pelną ir sudarant pelno paskirstymo projektą, įmonės buhalterio indėlis šioms procedūroms atlikti yra labai reikšmingas. Straipsnyje trumpai apžvelgsiu ir priminsiu teisės aktų reikalavimus pelno paskirstymui, galimybes ir apribojimus, skirstant pelną, pelno paskirstymo operacijų registravimo apskaitoje tvarką.Nors …

Mažųjų bendrijų mokesčių pokyčiai 2018 m.

 2018 m. mažųjų bendrijų (MB) mokesčiai keičiasi tik dėl „Sodrai“ mokamų mokesčių.Iš viso yra penki svarbūs pokyčiai:  MB vadovų, kurie nėra MB nariai, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį apmokestinamos papildomai 9 proc. PSD įmokomis. 2018 m. MB vadovo, kuris nėra …

GPM formulės taikymas, apskaičiuojant 2018 m. pajamų mokestį

 Nuo 2018 m. keičiama GPM skaičiavimo tvarka gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą. GPM įstatyme pateikta nuo 2018 m. taikoma GPM skaičiavimo formulė, kurios nedrįsta aiškinti VMI, nes tai yra per daug sudėtinga. Gyventojams žadama skaičiuoklė, kuri viską apskaičiuos.Kai gyventojo …

Lietuvių kalbos kultūra ir finansinių ataskaitų terminija

 2017 m. buvo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. Daugiausia dėmesio skirta taisyklingai bendrinei lietuvių kalbai puoselėti. Tačiau ne mažiau svarbu pasirūpinti ir nepriekaištinga verslo kalba, kurios pagrindą sudaro sklandi apskaitos kalba.Būtinybė ją patobulinti ne kartą buvo aptarta „AAM aktualijose“. Ypač …

Kaip apsaugoti duomenis nuo kibernetinių grėsmių? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (941) Atsarginės duomenų kopijosSiekiant apsisaugoti nuo techninės įrangos gedimo, duomenų sunaikinimo dėl kibernetinių incidentų, taip pat tyčinio ar netyčinio duomenų sunaikinimo, rekomenduojama taikyti rezervinio duomenų kopijavimo sprendimus. Slaptažodžiai ir prisijungimo duomenysBūtina kontroliuoti ir apriboti prieigą prie įmonės IT …

Kaip apsaugoti duomenis nuo kibernetinių grėsmių? (1)

 Ne paslaptis, kad kibernetiniai nusikaltėliai yra išmanūs, patyrę ir labai motyvuoti. Remiantis „Symantec“ interneto saugumo grėsmių ataskaita, 2016 m. kibernetiniai nusikaltėliai pasižymėjo gerokai didesnėmis ambicijomis ir ypatingomis atakomis: milijonai dolerių pagrobti virtualių banko apiplėšimų metu, bandymai sutrikdyti Jungtinių Amerikos Valstijų …

Transporto priemonės naudojimo keleivių vežimo už atlygį veikloje mokestiniai ypatumai

 Nuo 2015 m. Lietuvoje įsigaliojus naujai verslo rūšiai – keleivių vežimo už atlygį, besinaudojant „Uber“ mobiliąja aplikacija, veiklai, neretai kyla klausimas, kaip teisingai ir ar būtina nurodyti transporto priemonės naudojimą veikloje, bei kiti su transporto priemonės, kaip ilgalaikio turto, naudojimu …