Dėl laikinos bedarbio pašalpos

Išdirbau darbovietėje 11 mėnesių ir šiuo metu išėjau iš darbo. Ar galima būtų gauti laikiną bedarbio pašalpą, nes nerandu darbo? Nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama bedarbiams, iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turintiems ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą …

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

Neturiu nuolatinio darbo, bet kartais dirbu pagal autorinę sutartį. Ar galėčiau gauti bedarbio statusą? Bedarbio statusas suteikiamas tik nedirbančiam asmeniui, t. y. neturinčiam darbo (darbo santykių), nesiverčiančiam individualia veikla (įskaitant individualių įmonių, kurioms Juridinių asmenų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, …