Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VII)

 EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) trečioji nuostataNustatant nuolatinės buveinės pelną, gali iškilti klausimas, ar tikrai konkrečios įmonės patirtos sąnaudos gali būti laikomos dėl nuolatinės buveinės patirtomis išlaidomis todėl, kad nuolatinė buveinė apskritai turi būti traktuojama kaip atskira, savarankiška įmonė. …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VI)

 Pagal EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) trečiąją nuo­statą, nustatant nuolatinės buveinės pelną, leidžiama atskaityti išlaidas, kurios buvo patirtos nuolatinei buveinei vykdant jos veiklą, įskaitant su nuolatinės buveinės veikla susijusias vykdomąsias ir administracines išlaidas, ­nesvarbu, ar jos patirtos toje …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (V)

 Toliau, vadovaudamiesi EBPO išaiškinimais, nagrinėjame teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymą, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. Teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymasEBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, kad jeigu susitariančios valstybės įmonė vykdo veiklą kitoje susitariančioje valstybėje …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (IV)

 Teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinęToliau šiame straipsnyje, pagal EBPO išaiškinimus, nagrinėjamas teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (III)

 Teisės apmokestinti pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinęVadovaudamasis EBPO išaiškinimais, toliau nagrinėsiu teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymą, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, kad, jeigu susitariančios valstybės …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (II)

 Atsižvelgiant į tai, kad jau prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o vystantis globaliniam verslui, vis dažniau kelių valstybių įmonėms atliekant bendrą verslą, vis aktualesni tampa tarptautinės apmokestinimo praktikos klausimai, straipsnyje, vadovaujantis naujais EBPO …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (I)

 Prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO). Vystantis globaliniam verslui, kelių valstybių įmonėms turint bendrą verslą, vis aktualesni tampa tarptautinės apmokestinimo praktikos klausimai. Taigi pirmojoje straipsnio dalyje, vadovaujantis naujais EBPO išaiškinimais, nagrinėjami aktualūs įmonių pelno …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XIV)

 Teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisyklėsAnkstesnėse straipsnio dalyse jau analizavome pagrindines teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisykles, kai honorarų mokėjimai yra atliekami tarp Lietuvos ir kitos užsienio valstybės. Toliau nagrinėsime EBPO Modelinėje konvencijoje įtvirtintas ir EBPO išaiškinimuose atskleidžiamas papildomas, specifiniams apmokestinimo atvejams …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XIII)

 Teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisyklėsPanagrinėjus ankstesnėse straipsnio dalyse jau išsamiai analizuotas pagrindines teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisykles, kai honorarų mokėjimai yra atliekami tarp Lietuvos ir kitos užsienio valstybės, toliau nagrinėjamos EBPO Modelinėje konvencijoje įtvirtintos ir EBPO išaiškinimuose atskleidžiamos specifiniams apmokestinimo …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XII)

 Kadangi nei LR pelno mokesčio įstatymas, nei jo komentaras nepateikia išsamių paaiškinimų apie Lietuvos ir kitų užsienio valstybių teisių apmokestinti honorarus paskirstymą, straipsnyje pateikiama ypač aktuali ir praktikoje naudinga informacija, kaip apmokestinant vertinti mokėjimus, atliekamus tarp Lietuvos ir kitos užsienio …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XI)

 Teisių apmokestinti honorarus paskirstymas: praktikos pavyzdžiaiStraipsnyje toliau nagrinėjama pagrindinė EBPO Modelinės konvencijos honorarų apmokestinimo teisių paskirstymo taisyklė: honorarai gali būti apmokestinami toje susitariančiojoje valstybėje, kurioje jie susidaro, ir pagal tos valstybės įstatymus. Jeigu faktiškasis honorarų savininkas yra kitos susitariančiosios valstybės …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (X)

 Honorarai, susidarantys susitariančiojoje valstybėje ir mokami kitos susitariančiosios valstybės rezidentui, gali būti apmokestinami toje kitoje valstybėje. Kitaip tariant, honorarai, susidarantys susitariančiojoje valstybėje (pvz., Lietuvoje) ir mokami kitos susitariančiosios valstybės (pvz., Lenkijos) rezidentui, gali būti apmokestinami toje kitoje valstybėje (Lenkijoje). Tai …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (IX)

 EBPO Modelinė konvencija reglamentuoja, kad „honorarai“ reiškia bet kokios rūšies išmokas, gaunamas kaip kompensaciją už naudojimąsi ar už teisę naudotis bet kokiomis autoriaus teisėmis literatūros, meno ar mokslo darbų srityje, įskaitant kino filmus ir filmus ar įrašus radijui ar televizijai, …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VIII)

 EBPO išaiškinimuose nagrinėjami mokėjimai, susiję su muzikantų pasirodymais. Mokesčiui už muzikantų pasirodymą kartu su mokesčiu, kuris mokamas už visas vienu metu vykstančias to pasirodymo radijo transliacijas, taikomas EBPO Modelinės konvencijos 17 straipsnis (artistai ir sportininkai). Jei pagal tą pačią ar …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VII)

 Jau prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), todėl honorarų, kai jie mokami tarp skirtingų valstybių rezidentų, apmokestinimas tampa vis aktualesniu klausimu mokesčių teisėje. Šioje straipsnio dalyje, vadovaudamiesi EBPO išaiškinimais, toliau nagrinėsime honorarų sampratą ir …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VI)

 Kadangi nei LR pelno mokesčio įstatymas, nei jo komentaras nepateikia išsamių paaiškinimų, ar atitinkamas įvairias verslo praktikoje sutinkamas išmokas galima įvardinti ir apmokestinti kaip honorarus, straipsnyje pateikiama ypač aktuali ir praktikoje naudinga informacija, kaip minėtus mokėjimus vertinti pagal Ekonominio bendradarbiavimo …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (V)

 Jau prasidėjo Lietuvos stojimas į EBPO, todėl EBPO išaiškinimai tampa itin aktualūs Lietuvos mokesčių praktikoje. Jais turės vadovautis tiek mokesčių administratorius, tikrindamas mokesčių mokėtojus, tiek mokesčių mokėtojai, vykdydami įvairius verslo sandorius. Honorarų, kai jie mokami tarp skirtingų valstybių rezidentų, apmokestinimas …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (IV)

 Atsižvelgiant į tai, kad jau prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o honorarų, kai jie mokami tarp skirtingų valstybių rezidentų, apmokestinimas tampa vis aktualesniu klausimu mokesčių teisėje, šioje straipsnio dalyje, vadovaujantis EBPO išaiškinimais, toliau …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (III)

 Atsižvelgiant į tai, kad jau prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o honorarų, kai jie mokami tarp skirtingų valstybių rezidentų, apmokestinimas tampa vis aktualesnis mokesčių teisėje, šioje straipsnio dalyje toliau nuosekliai nagrinėjama honorarų samprata …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (II)

  Atsižvelgiant į tai, kad jau prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o honorarų, kai jie mokami tarp skirtingų valstybių rezidentų, apmokestinimas tampa vis aktualesnis mokesčių teisėje, šioje straipsnio dalyje toliau nuosekliai nagrinėjama honorarų …