Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XVI)

 Paslaugų apmokestinimasKaip minėta, nagrinėjama alternatyvi nuostata dalintina į a ir b punktus: a) punkte atsižvelgiama į tai, kiek laiko asmuo, per kurį įmonė gauna didžiąją dalį pajamų, praleidžia valstybėje, panašiai kaip ir EBPO modelinės konvencijos 15 straipsnio („Su darbo santykiais susijusi …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XV)

 Paslaugų apmokestinimasLietuvos apmokestinimo praktikai aktualu, kad EBPO išaiškinimuose pateikiama nemažai informacijos apie paslaugų apmokestinimą, kai tai susiję su nuolatinės buveinės pripažinimu.EBPO Komitetas nusprendė, kad reikia apibrėžti aplinkybes, kuriomis valstybės galėtų, jeigu to pageidauja, numatyti, kad pelnas už paslaugas, kurias vienos …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XIV)

 Paslaugų apmokestinimasEBPO Komitetas nusprendė, kad reikia apibrėžti aplinkybes, kuriomis valstybės galėtų numatyti, kad pelnas už paslaugas, kurias vienos susitariančiosios valstybės (pavyzdžiui, Latvijos) įmonė suteikė kitos susitariančiosios valstybės teritorijoje (pavyzdžiui, Lietuvoje), apmokestinamas pastarojoje valstybėje (Lietuvoje), net jeigu joje (Lietuvoje) nėra nuolatinės …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XIII)

 Paslaugų apmokestinimasEBPO išaiškinimuose nagrinėjamas šia tema (paslaugų apmokestinimas, kai tai susiję su nuolatinės buveinės pripažinimu) klausimas, susijęs su apmokestinamos sumos dydžio nustatymu. Kai teikiamos su darbo santykiais nesusijusios paslaugos (atsižvelgiant į galimas išimtis, pavyzdžiui, EBPO modelinės konvencijos 17 straipsnį („Artistai …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XII)

 Paslaugų apmokestinimasTaikant EBPO modelinės konvencijos 5 straipsnį („Nuolatinė buveinė“) ir 7 straipsnį („Komercinės ūkinės veiklos pelnas“), paslaugų, kurias vienos susitariančios valstybės (pvz., Lietuvos) įmonė suteikia kitos susitariančios valstybės teritorijoje, pelnas nėra apmokestinamas pirmojoje valstybėje (Lietuvoje), jeigu jis nėra priskiriamas joje esančiai …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XI)

 Elektroninė prekybaLietuvos apmokestinimo praktikai aktualu tai, kad, pagal EBPO išaiškinimus, svarbu atskirti interneto svetainę nuo serverio, kuriame ji saugoma ir naudojama, nes viena įmonė gali eksploatuoti serverį, o kita – verstis komercine ūkine veikla per interneto svetainę. Pavyzdžiui, dažnai interneto …

Lietuva tapo 36-ąja EBPO nare

Gegužės 3 dieną Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (angl. OECD) pakvietė Lietuvą prisijungti prie EBPO konvencijos ir tapti 36-ąja valstybe nare. Šis pakvietimas yra reikšmingas tarptautinis Lietuvos, kaip išsivysčiusios ir pažangios ekonomikos valstybės, pripažinimas.Gegužės pabaigoje Lietuvos ir EBPO vadovai …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (X)

 Įmonių atskyrumo principasPagal EBPO modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) septintąją nuostatą, kompanija, susitariančiosios valstybės (pvz., Lietuvos) rezidentė, kontroliuoja arba yra kontroliuojama kompanijos, kuri yra kitos susitariančiosios valstybės (pavyzdžiui, Latvijos) rezidentė arba kuri užsiima toje kitoje valstybėje (Latvijoje) komercine ūkine …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (IX)

 Kai įmonė veikia per nepriklausomą agentąEBPO modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) šeštoji nuostata įtvirtina taisyklę atvejams, kai įmonė kitoje valstybėje veikia per nepriklausomą agentą. Pagal ją, įmonė nelaikoma turinčia susitariančiojoje valstybėje nuolatinę buveinę (pavyzdžiui, Lietuvoje), kai ji toje valstybėje …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (VIII)

 Veikla, nepriskirtina nuolatinei buveineiŠioje straipsnio dalyje baigiamas EBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) ketvirtosios nuostatos nagrinėjimas, vadovaujantis naujais EBPO išaiškinimais.Pagal šio straipsnio ketvirtąją nuostatą, neatsižvelgiant į ankstesnes šio straipsnio nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ neapima:a) įrangos naudojimo tiktai įmonei …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (VII)

 Veikla, nepriskirtina nuolatinei buveineiEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnyje („Nuolatinė buveinė“) taip pat skiriamas dėmesys ir veikloms, vien tik kurių vykdymas nepriskirtinas nuolatinei buveinei.Pagal šio straipsnio ketvirtąją nuostatą, neatsižvelgiant į ankstesnes šio straipsnio nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ neapima: a) …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (VI)

 Veikla, nepriskirtina nuolatinei buveineiEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnyje („Nuolatinė buveinė“) skiriamas dėmesys ir veikloms, kurių vykdymas nepriskirtinas nuolatinei buveinei. Pagal šio straipsnio ketvirtąją nuostatą, neatsižvelgiant į ankstesnes šio straipsnio nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ neapima: a) įrangos naudojimo tiktai …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (V)

 Kai veikla yra susijusi arba savo pobūdžiu panaši į statybos veikląEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) trečiojoje nuostatoje įtvirtinta, kad statybos aikštelė, statybos, surinkimo ar įrangos objektas arba su tuo susijusi priežiūros ar konsultacinė veikla tik tada yra nuolatinė …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (IV)

 Nuolatinės buveinės samprataEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) pirmoji nuostata įtvirtina nuolatinės buveinės apibrėžimą – tai nuolatinė komercinės ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis.Kai materialusis turtas, kaip, pavyzdžiui, infrastruktūros objektai, pramoninė, komercinė …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (III)

 Nuolatinės buveinės samprataVadovaujantis EBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio (nuolatinė buveinė) pirmąja nuostata, nuolatinė buveinė – tai nuolatinė komercinės ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis.Nuolatinė buveinė gali būti tik tada, kai veiklos vykdymo …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (II)

 Nuolatinės buveinės samprata pagal EBPONuolatinė buveinė – tai nuolatinė komercinės ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis. Žodžių junginys „per kurią“ turi būti aiškinamas plačiai: šiuos žodžius būtų galima taikyti visoms situacijoms, kai komercinė …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (I)

 Atsižvelgiant į tai, kad vyksta Lietuvos stojimo procesai į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o nuolatinių buveinių Lietuvoje apmokestinimo klausimai praktikoje tampa vis dažnesni ir aktualesni, straipsnyje analizuojamos, vertinamos naujos siūlomos nuolatinės buveinės identifikavimo ir apmokestinimo taisyklių …

Įmonių pelno apmokes­tinimas pagal EBPO aiškinimus (IX)

 EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) trečiojoje nuostatoje reglamentuojama, kad, nustatant nuolatinės buveinės pelną, leidžiama atskaityti išlaidas, kurios buvo patirtos nuolatinei buveinei vykdant jos veiklą, įskaitant su nuolatinės buveinės veikla susijusias vykdomąsias ir administracines išlaidas, nesvarbu, ar jos patirtos …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VIII)

 Ankstesnę straipsnio dalį baigėme nagrinėdami aktualų praktikoje klausimą – palūkanų išlaidas. Pagal bendrą taisyklę, apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, iš nuolatinės buveinės pajamų negali būti atskaitomos palūkanos, nuolatinės buveinės mokamos jos užsienio vienetui (išimtys numatytos finansų įstaigoms).Lietuvos apmokestinimo praktikai aktualu tai, …

Domėjosi, kas daroma Lietuvoje dėl korupcijos ir pinigų plovimo

Lietuvoje apsilankę EBPO delegacijos atstovai susitiko su įvairių mūsų šalies institucijų atstovais ir teigiamai įvertino Lietuvoje atliktas teisines reformas dėl kovos su korupcija ir papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose. Kaip žinia, Lietuva siekia tapti EBPO nare. Vertinimo ataskaitoje teigiama, kad Lietuvos …