Dėl teisės aktų pokyčių ir naujų teisės aktų

Parengė Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas Atkreipiame dėmesį į teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų apskaitą ir atskaitomybę, pokyčius ir naujus teisės aktus: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS): 1-asis VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, patvirtintas Lietuvos …

Su atidėjiniais, neapibrėžtaisiais įsipareigojimais ir neapibrėžtuoju turtu susijusių ūkinių operacijų registravimo viešojo sektoriaus subjekto finansinėje apskaitoje pavyzdžiai (1)

Rekomendacijų Nr. SR-1/2022-08  „Dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų  ir neapibrėžtojo turto buhalterinės apskaitos“ priedas Pateiktos situacijos yra hipotetinės, nevertinant galiojančių teisės aktų nuostatų. Konkrečioje situacijoje būtina įvertinti visų aktualių teisės aktų ar sutarčių nuostatas, konkrečias situacijos aplinkybes ir pagal jas nustatyti:– …

Rekomendacijos dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinės apskaitos (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (1190) 5 lentelėAtidėjinio būsimam turto išmontavimui apskaitos pavyzdysPavyzdys2021 metų pabaigoje tikėtinos išlaidos baigiamo statyti objekto privalomam išmontavimui po 34 metų (kada jos numatomos padaryti), įvertinus infliaciją, yra 2 300 Eur. Diskonto norma – 2 proc. (hipotetinis dydis) 5.1. …

Rekomendacijos dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinės apskaitos (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (1190) 2 lentelėAtidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskyrimas pagal įsipareigojimo padengimo tikimybęKriterijaiIšvadaĮvertinimasAr įvykis yra įpareigojantysis įvykis?Tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtuTaip>50 %Registruojamas atidėjinys, išskyrus atvejį, kai nėra jokių pagrįstų prielaidų, leidžiančių apskaičiuoti atidėjinio vertę. Tokiu atveju atidėjinys neregistruojamas, …

Rekomendacijos dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinės apskaitos (1)

Parengė LR finansų ministerijos  Atskaitomybės, audito, turto vertinimo  ir nemokumo politikos departamentas 2022 m. rugpjūčio 31 d. redakcijaRekomendacijos Nr. SR-1/2022-08 I skyrius Bendrosios nuostatosRekomendacijų dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinės apskaitos (toliau – rekomendacijos) tikslas – pateikti atidėjinių …

Atmintinė dėl pelno nesiekiančių subjektų atskaitomybės

Atskaitomybės dokumentų viešinimo svarbaTinkamai parengti ir paskelbti atskaitomybės dokumentai yra esminis informacijos šaltinis apie subjektą visiems suinteresuotiems asmenims priimant sprendimus, susijusius su subjektu.Tinkamai parengti ir paskelbti atskaitomybės dokumentai užtikrina suinteresuotų asmenų pasitikėjimą pelno nesiekiančiu subjektu, todėl šis lengviau gauna finansavimą, …

Atmintinė dėl pelno siekiančių subjektų atskaitomybės

Atskaitomybės dokumentų viešinimo svarbaTinkamai parengti ir paskelbti atskaitomybės dokumentai:yra svarbus informacijos šaltinis apie įmonę visiems suinteresuotiems asmenims priimant sprendimus, susijusius su įmone,užtikrina suinteresuotų asmenų pasitikėjimą įmone, jos gerą reputaciją, asmenims lengviau numatyti su įmone susijusias rizikas. Todėl įmonė lengviau gauna …

Europos Sąjungos fondus skirs Lietuvos ekonomikos transformacijai

Vyriausybė pritarė Europos Komisijai (EK) teikiamam Partnerystės sutarties, numatančios Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų kryptis ateinančiam programavimo laikotarpiui, projektui. Partnerystės sutartyje Lietuva, pasinaudodama ES reglamentuose nustatyta galimybe, sieks didesnio finansavimo Sostinės regionui, nei numatyta pirminiame EK siūlyme.„Siekiant sėkmingai konkuruoti tarptautinėje …

Nekilnojamojo turto mokesčių pajamų nukreipimas į savivaldą padidintų jos finansinį savarankiškumą

Finansų ministrė Gintarė Skaistė vykusiame penktajame mokesčių lengvatų peržiūros darbo grupės susitikime „Savivaldos finansinio savarankiškumo didinimas“, kuriame svarstyti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių pasiūlymai, pažymėjo, kad, nukreipus nekilnojamojo turto mokesčius (NTM) į savivaldą, būtų galima padidinti regionų stiprinimą ir jų …

TVF teigiamai įvertino Lietuvos ūkio atsparumą, bet siūlo galvoti apie produktyvumo didinimą

Lietuva pandemijos sukeltą krizę išgyveno santykinai lengvai ir jau demonstruoja stiprius atsigavimo ženklus, o reikšmingų rizikų finansiniam stabilumui šiuo metu nekyla. Tačiau ateityje šalis turėtų daugiau dėmesio skirti struktūrinėms reformoms ir ūkio produktyvumo didinimui, kad neįstrigtume vidutinių pajamų spąstuose. Tai …

Dėl metinės inventorizacijos karantino metu

Siekiant finansinių ataskaitų teisingumo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 dalyje ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 16 str. 8 dalyje nustatyta, kad apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 …

ES fondų išmokėjimai – įsibėgėja

Nepaisant COVID-19 pandemiją lydinčio ekonominio sąstingio ir daugeliui veiklų pasitaikančių kliūčių, 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų Europos Sąjungos investicijų apimtys ne tik nemažėja, bet ir spartėja. Šių metų balandžio mėnesį išmokėta 98 mln. eurų ES fondų lėšų, t. y. 30 proc. daugiau …