Pirkėjų įsiskolinimas – įvertinimas pagal 18-ąjį VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Vilija BANIENĖ Atestuota auditorė 2009 m. lapkričio 11 d. patvirtinta nauja 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ redakcija, kuri turi būti taikoma tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas už metus, prasidedančius 2010 m. sausio 1 d. Vienas iš svarbesnių …