Dėl profesinės sąjungos steigimo

Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginančios. Profesinės sąjungos turi teisę jungtis į įvairius susivienijimus. Profesinių sąjungų susivienijimai gali būti kuriami tik laisvu profesinių sąjungų susitarimu ir …

Prastova

Pandemijos metu ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą.Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą ir tuomet, kai:darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne …

Darbo sutarties nutraukimas

Nors valstybėje paskelbta ekstremali padėtis ir (ar) karantinas, tačiau, norint sumažinti darbuotojų skaičių, būtina paisyti Darbo kodekso (DK) reikalavimų.Šalių susitarimu nutraukiant darbo sutartį, pasiūlymas turi būti pateiktas raštu, jame turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo …

Atsako Valstybinė darbo inspekcija

Ar darbuotojui, vykstančiam į dviejų dienų komandiruotę ir aprūpinamam maitinimu, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 proc.? Jeigu taip, kokio dydžio?Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių …

Pasikeitė sankcijos už darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimus

Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) įvardytus pažeidimus darbo srityje ir numatytus už juos skiriamų nuobaudų dydžius. Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1 000 iki 5 000 eurų, pakartotinis nelegalus darbas – baudą nuo …

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (5)

  Dažniausiai VDI teikiami klausimai dėl EPDS ir atsakymai į juos Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (761)   „Kaip turi būti nurodytas įmonės darbuotojų skaičius, teikiant informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi?“ Teikiant …

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (4)

  Dažniausiai VDI teikiami klausimai dėl EPDS ir atsakymai į juos   Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (761) „Ar galiu pakviesti Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių padėti užpildyti ir pateikti klausimyną „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“? Ar būtinai turiu …

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (761) Dažniausiai VDI teikiami klausimai dėl EPDS ir atsakymai į juos „Kokios įmonės, įstaigos ar organizacijos nuo 2013 m. spalio 1 d. turi VDI teikti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių …

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (761)   Darbdavių pateikta informacija (t. y. aktuali informacijos versija) bus naudojama: teikiant informaciją LR valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekiant priskirti darbdavius atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių …

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (1)

  Nuo šių metų spalio 1 d. ūkio subjektai Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) privalo teikti informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, kurią darbdaviai gali deklaruoti elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (toliau – EPDS). Taip bus taupomas …

Dėl pietų pertraukos naudojimo

  Siekdami suformuoti bendrą poziciją, taikant LR darbo kodekso (DK) 158 straipsnio nuostatas dėl pasitaikančių situacijų, kada darbdaviai skaido pietų pertrauką kelis kartus per darbo dieną (pamainą) (pavyzdžiui, po 10–15, 20 minučių), teikiame šią viešą konsultaciją. DK 158 straipsnis numato, kad …