Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2013 m. trečiajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2013 m. gegužės  31 d. Nr. 1K-198 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. …

Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2013 m. trečiajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2013 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-199 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 99 straipsniu, n u s t a t a u  nuo 2013 m. liepos 1 d. 2013 metų trečiajam ketvirčiui delspinigių už …

Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2013 m. antrajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2013 m. vasario 22 d. Nr. 1K-084 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2013 m. vasario 20 d. Nr. 163 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų …

Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2013 m. pirmajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1K-409 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų …

Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2013 m. pirmajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 1K-427 Vilnius   Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. …

Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. lapkričio 5 d. Nr. 1K-371 Vilnius   1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1K‑372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių …

Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. spalio 25 d. Nr. 1K-359 Vilnius   1. P a k e i č i u Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu …

Dėl finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1K‑311 Vilnius   1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų …

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1K‑312 Vilnius   P a k e i č i u  Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu …

Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1K‑313 Vilnius   P a k e i č i u  Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo …

Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2012 m. ketvirtajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1K-301 Vilnius   Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VA-81 Vilnius   P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. VA-80 Vilnius   P a k e i č i u Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos …

Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2012 m. ketvirtajam ketvirčiui

   Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1K-293 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro …