Kredito unijų finansinių ataskaitų audito bendrosios strategijos formavimas (6)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (810)   Spręsdamas, ar tinkamai įvertintas turtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, auditorius turi nustatyti neapdraustąją paskolų dalį, t. y. užstato tipo tinkamumą (laidavimą, įkeitimą, garantiją ir pan.), užstato įvertinimo tipą (šalių susitarimu, turto …

Analizės metodų taikymo galimybės audito praktikoje

  Finansinės analizės metodų taikymas yra neatskiriama vidaus ir išorės audito procedūrų dalis. Analizuodamas auditorius nustato ne tik įmonės turto, kapitalo, įsipareigojimų, pelno dydį, bet ir turi galimybę įvertinti, ką reiškia vienokie ar kitokie skaičiai ir kokių veiksmų reikėtų imtis …

Kredito unijų finansinių ataskaitų audito bendrosios strategijos formavimas (5)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (810)   Peržiūrėjus kredito unijų rinkos balanso „Įsipareigojimų ir nuosavybės“ (pasyvo) struktūrinę analizę, matyti, kad, formuojant audito strategiją, reikšmingo iškraipymo sritimi laikytinas straipsnis „Indėliai“, balanse sudarantis 87,12 proc. (18,10 proc. iki pareikalavimo ir 69,02 proc. – terminuotieji). …

Kredito unijų finansinių ­ataskaitų audito bendrosios strategijos formavimas (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (810) Dėl balanso straipsnio „Suteiktos paskolos“ bendrosios audito strategijos Suteiktų paskolų (tiek ilgalaikių, tiek trumpalaikių) likutis, lyginant 2013 m. su 2012 m., sumažėjo. Tai gali rodyti tiek reguliuojamų palūkanų, tiek draudimo teikti didesnės vertės paskolas, …

Kredito unijų finansinių ­ataskaitų audito bendrosios strategijos formavimas (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (810) Geras planavimas padeda skirti pakankamai dėmesio svarbioms užduoties sritims Bendroji audito užduoties strategija rengiama pagal 300‑ąjį tarptautinį audito standartą (toliau – TAS) „Finansinių ataskaitų audito planavimas“. Audito planavimas – tai užduoties bendrosios audito strategijos …

Kredito unijų finansinių ataskaitų audito bendrosios strategijos formavimas. Klausimai, kurie kyla bankrutavus kredito unijoms (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (810)   Kredito unijos teikia paslaugas neprofesionaliems rinkos dalyviams, kurie neturi ilgalaikės veiklos strategijos, o kredito unijų pajininkų bendros ūkinės ir finansinės veiklos siekį neretai pakeičia trumpalaikiais finansinės naudos tikslais. Be to, kredito unijos vis …

Kredito unijų finansinių ataskaitų audito bendrosios strategijos formavimas. Klausimai, kurie kyla bankrutavus kredito unijoms (1)

  Finansų krizė atskleidė finansų sektoriaus ir vadinamosios šešėlinės bankininkystės sąsajas. Kai kuriais šešėlinės bankininkystės atvejais rizika sėkmingai atsiejama nuo bankų sektoriaus ir taip vengiama galimo neigiamo poveikio mokesčių mokėtojams ar sisteminio poveikio. Vis dėlto yra būtina geriau suprasti šešėlinės …

Auditoriaus išvados modifikavimo prielaidos

  Audito paslaugos esmė yra išsiaiškinti ir pareikšti nuomonę, ar audituojamo subjekto parengta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais atspindi tikrą ir teisingą jo finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Auditorius, baigęs darbą, parengia ir pateikia įmonei auditoriaus išvadą ir, pagal poreikį, …

Lietuvos auditoriai mini savo profesijos 15 metų jubiliejų

1996 m. gruodžio 3 d. Lietuvos audito ir apskaitos institutas pirmą kartą šalies istorijoje patvirtino valstybės pripažįstamą auditoriaus kvalifikaciją 198 auditoriams, kurie sėkmingai išlaikė auditoriaus egzaminus. Minėdami savo profesijos 15 m. jubiliejų, gruodžio 9 d. į visuotinį Lietuvos auditorių rūmų …

Naujas Audito priežiūros komitetas

Finansų ministro 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1K-369 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo“ buvo patvirtintas Audito priežiūros komitetas. Audito priežiūros komitetas yra sudaromas 3 m. iš 7 narių, kurių daugiau kaip pusė turi būti nepraktikuojantys asmenys. Komiteto nariai …

Sieks atkurti pasitikėjimą auditoriais

2011 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija (EK) paskelbė dokumentus dėl audito rinkos reformos, kurie susiję su privaloma audito įmonių rotacija, privalomais konkursais, Europos audito rinkos peržiūra, galimybe auditoriams verstis auditu visoje Europoje, biurokratinių suvaržymų mažinimu mažiesiems auditoriams ir kita. …