Atašė ir jo šeimos nariams mokamų išmokų registravimas pagal VSAFAS

Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė
 Pasikeitus 24-ojo ­VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nuostatoms, pasikeitė atašė ir jo šeimos nariams mokamų išmokų priskyrimas prie sąnaudų straipsnio.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.