Atidėjinių išeitinėms išmokoms registravimas (2)

Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė
 Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (1133) Trumpalaikis ar ilgalaikis atidėjinys?Vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 54 punktu, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.