Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-388 Vilnius P a k e i č i u 3-iąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.