Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-430 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-389 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.