Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 27 d. Nr. 1B-54 Vilnius P a k e i č i u Muitinės…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.