Finansavimo sumų apskaita (2)

Algimanta LASKAUSKIENĖ
Auditorė
 Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1124) Pagal turimus sąskaitų likučius sudarome finansavimo sumų ataskaitą pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo nustatytus reikalavimus. Duomenis iš lentelės nagrinėtame…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.