Išskaitos iš darbo užmokesčio

Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:• grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;• grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;• atlyginti žalai, kurią…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.