Kokias pagrindines klaidas daro MTEP sąnaudas patiriantys ir PMĮ nustatytas MTEP lengvatas taikantys vienetai?

Registracijos numeris KM3181 Kontrolės metu dažniausiai nustatomos klaidos, susijusios su netinkamu išlaidų priskyrimu MTEP darbų sąnaudoms:• priskirtos ne tą mokestinį laikotarpį, kurį patirtos;• MTEP veiklai nepagrįstai…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.