Nusidėvėjimo skaičiavimas

Kokio turto nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas? Pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, skaičiuojamas viso įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, jei jis…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.