Patikėjimo teise valdomo turto registravimas apskaitoje pagal VSAFAS

Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė
 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) valstybės ar savivaldybės turtą valdo, naudoja ar disponuoja juo patikėjimo teise. VSS patikėjimo teise valdomas turtas gali būti perduodamas…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.