Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (1)

„1. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.