Sau­lės ke­lias

Sau­lės ke­lias Mū­sų bu­hal­te­rių mo­ky­to­jui pro­fe­so­riui ha­bi­li­tuo­tam so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rui Jo­nui Mac­ke­vi­čiui – 70 me­tų. Aš ban­džiau su­skai­čiuo­ti, kiek ga­lė­jo bū­ti pro­fe­so­riaus mo­ki­nių per il­gą…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.