Ke­lios auk­lės – vai­kas be gal­vos

Ke­lios auk­lės – vai­kas be gal­vos 5-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Pi­ni­gų srau­tų ata­skai­ta“ bu­vo pa­tvir­tin­tas 2003 m. gruo­džio 18 d., ta­čiau ir šian­dien tei­sin­gai su­da­ry­ti…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.