Re­struk­tū­ri­za­vi­mas – bū­das ben­dro­vei iš­veng­ti ban­kro­to by­los?

Re­struk­tū­ri­za­vi­mas – bū­das ben­dro­vei iš­veng­ti ban­kro­to by­los? Cen­tri­nė hi­po­te­kos įstai­ga pra­ne­ša, kad Lie­tu­vo­je ban­kro­tų ir tur­to areš­tų – ke­tur­gu­bai dau­giau ne­gu prieš me­tus. Be­veik kas­dien…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.