Trum­pa­lai­kis tur­tas ir jo ap­skai­ta mo­kyk­lo­je

Trum­pa­lai­kis tur­tas ir jo ap­skai­ta mo­kyk­lo­je Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖ Ates­tuo­to­ji au­di­to­rė Straips­ny­je ap­tar­si­me rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus trum­pa­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to (dau­ge­ly­je įstai­gų va­di­na­mo ma­ža­ver­čiu in­ven­to­riu­mi, men­ka­ver­čiu tur­tu) ap­skai­tai.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.