Sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vei rei­ka­lin­gas ne­pri­klau­so­mas ar sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus au­di­tas?

Sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vei rei­ka­lin­gas ne­pri­klau­so­mas ar sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus au­di­tas? Ne­se­niai „AAM ak­tu­a­li­jos“ su­lau­kė sa­vait­raš­čio skai­ty­to­jo klau­si­mo, ar sa­vi­val­dy­bės UAB, ku­ri ne­vir­ši­ja LR įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­me…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.