Nuo bu­hal­te­rio iki aka­de­mi­ko

Nuo bu­hal­te­rio iki aka­de­mi­ko Prieš de­šimt me­tų ne­te­ko­me ta­len­tin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos spe­cia­lis­to – prak­ti­ko ir moks­li­nin­ko, bu­vu­sio Lie­tu­vos že­mės ūkio uni­ver­si­te­to Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir fi­nan­sų…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.