Ap­do­va­no­ti ra­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

Ap­do­va­no­ti ra­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai Dau­ge­liui at­ro­do, kad bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta – „sau­sas“ da­ly­kas. Ta­čiau jau ke­le­rius me­tus „AAM ak­tu­a­li­jo­se“ spaus­di­na­mos ša­lies bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių pa­ra­šy­tos pa­sta­bos…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.