Pa­ga­min­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ap­skai­ta

Pa­ga­min­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ap­skai­ta Al­gi­man­ta LASKAUSKIENĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė Biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­riai klau­sia, kaip tei­sin­gai ap­skai­čiuo­ti ir re­gist­ruo­ti ap­skai­to­je ūki­nes ope­ra­ci­jas, su­si­ju­sias su įstai­go­je pa­ga­min­ta pro­duk­ci­ja.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.