Iš­lai­dų ir fi­nan­sa­vi­mo ap­skai­ta iki VSAFAS įsi­ga­lio­ji­mo ir po to

Iš­lai­dų ir fi­nan­sa­vi­mo ap­skai­ta iki VSAFAS įsi­ga­lio­ji­mo ir po to Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė LR fi­nan­sų mi­nist­ro 2001 m. ko­vo 16 d. įsa­ky­mu Nr. 70 (LR…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.