Tau­py­ti, va­di­na­si, ne­si­praus­ti

Sin­ga­pū­ras, siek­da­mas įveik­ti eko­no­mi­nę kri­zę, re­ko­men­da­vo sa­vo gy­ven­to­jams at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų ir steng­tis vi­sur tau­py­ti, pra­ne­ša agen­tū­ra „Blo­om­berg“. Vy­riau­sy­bė pa­ra­gi­no gy­ven­to­jus ma­žiau praus­tis du­šuo­se ir…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.