Šu­nims – ge­res­ni lai­kai

Šu­nims – ge­res­ni lai­kai Kai kam sun­kme­tis ir į nau­dą. Pa­vyz­džiui, Ber­ly­ne ati­da­ry­ta ne­mo­ka­ma val­gyk­la šu­nims, ku­rių šei­mi­nin­kai be­na­miai ir be­dar­biai. Įstai­gos di­rek­to­rė Klau­di­ja Cholm…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.