Rūpestis dėl viešojo intereso įmonių audito kokybės

Rūpestis dėl viešojo intereso įmonių audito kokybės Ga­lio­jan­čia­me Au­di­to įsta­ty­me (ak­tu­a­li re­dak­ci­ja nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d.) nu­sta­ty­ta, kad vie­šo­jo in­te­re­so įmo­nė yra to­kia…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.