Subsidijų už darbuotojų prastovas ir mikroįmonės apyvartinėms lėšoms apskaita

Kaip teisingai registruoti apskaitoje gautą subsidiją už darbuotojų prastovas?Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 17.2 punktą, dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.