Dėl su pajamų mokesčio permokos apskaičiavimu susijusių administracinių bylų nagrinėjimo teismuose p


Valstybinė mokesčių inspekcija praneša apie Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. Ai7-846/2007 pagal gyventojo (toliau – Pareiškėjas) apeliacinį skundą atsakovui VMI (toliau – Atsakovas). Pareiškėjas skundė Atsakovo sprendimą grąžintiną permokėtą pajamų mokesčio sumą, susidariusią dėl Pareiškėjo patirtų išlaidų, nurodytų LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 21 straipsnyje, sumažinti kito asmens savomis lėšomis už gyventoją sumokėta mokesčio suma. Pareiškėjas nurodė, kad jo apskaičiavimu, mokesčių administratorius, pagal gyventojo metinę pajamų mokesčio deklaraciją perskaičiuodamas Pareiškėjo apmokestinamąsias pajamas ir sumažinęs jas sumokėtų palūkanų už kreditą gyvenamajam būstui įsigyti bei už studijas aukštojoje mokykloje sumokėtų įmokų suma, turėjo Pareiškėjui grąžinti 686 Lt pajamų mokesčio sumą, tačiau grąžino tik 510 Lt, nes iš bendros permokėto mokesčio sumos atėmė darbdavio už Pareiškėją sumokėtą 176 Lt dydžio mokesčio sumą. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs šią bylą, konstatavo, kad mokesčių mokėtojo ,,teisė į mokesčio permoką išlieka tik toje apimtyje, kurioje gyventojas realiai gavo pajamų ir realiai patyrė išlaidų“, ir atmetė Pareiškėjo apeliacinį skundą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimą paliko nepakeistą. Ši nutartis skelbiama Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje (http://www.lvat.lt/; nutarčių paieška). Siūloma apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms atsižvelgti į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, nagrinėjant analogiškus mokesčių mokėtojų skundus ir aiškinant pajamų mokesčio permokos apskaičiavimo klausimus.

2007-10-31 Šaltinis: VMI