Patikslintos valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatos


Vyriausybė patikslino Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatas.

Apskaičiuojant asmens stažą, į uždarbio ir kitų pajamų, nuo kurių įmokėtos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, sumą įskaitomos priskaičiuotos socialinio draudimo pašalpos ir nedarbo socialinio draudimo išmokos. Tikslinamos Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatos, susijusios su pagrindinės pensijos dalies padidinimu iki 110 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos.

2008-02-07 Šaltinis: Vyriausybė