Patvirtinti metodai valstybinės žemės vertei nustatyti


Vyriausybė šiandien pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtiems LR Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektams, numatantiems metodus parduodamos ir išnuomojamos valstybinės žemės sklypų vertei nustatyti. Iki šiol galiojo LR Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nuostatos, kuriomis vadovautasi, parduodant valstybinę žemę ne aukcione. Pagal šias nuostatas ne visais atvejais žemės sklypo kaina buvo nustatoma, atliekant individualų turto vertinimą. Kai kuriais atvejais žemės sklypų vertė nustatoma pagal žemės verčių žemėlapius arba pagal šiuo nutarimu patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką.
Praktika parodė, kad vertinant žemės sklypą pagal žemės verčių žemėlapius arba pagal Žemės įvertinimo metodiką, dažni atvejai, kai žemės vertė būna mažesnė už realią rinkos kainą. Pažymėtina ir tai, kad galiojančios LR Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nuostatos, reglamentuojančios parduodamų valstybinė žemės sklypų vertės apskaičiavimą pagal Žemės įvertinimo metodiką prieštarauja Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms. LR Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektai parengti įvertinus 1997 m. liepos 10 d. Europos Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos elementų valdžios institucijoms, parduodant žemę ir pastatus (97/C 209/03), nuostatas.
LRV nutarimų pakeitimų projektuose siūloma:
♦įtvirtinti nuostatą, jog parduodant valstybinę žemę (neatsižvelgiant į jos paskirtį) ne aukcione, žemės pardavimo kaina nustatoma, atlikus individualų turto vertinimą;
♦nustatyti, kad individualaus vertinimo išlaidas apmokėtų žemės sklypus parduodančios ar išnuomojančios institucijos (apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos);
♦be aukciono išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertę skaičiuoti pagal žemės verčių žemėlapius. Taikant šį metodą būtų užtikrinta, jog valstybinės žemės nuomos mokestis bus mokamas nuo vidutinės rinkos vertės, nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius. Svarbu pažymėti, kad taikant minėtąjį metodą, žemės nuomos mokesčiui nustatyti nereikės papildomų valstybės biudžeto išlaidų.
LR Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektuose siūloma įtvirtinti, kad be aukciono parduodamų valstybinės žemės sklypų (nepriklausomai nuo jų paskirties ir vietos – miesto ar kaimo teritorija), vertė apskaičiuojama pagal individualų turto vertinimą. Individualus turto vertinimas taip pat numatytas ir aukcionuose parduodamų arba išnuomojamų naujų kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių didžiuosiuose miestuose, pradinei vertei apskaičiuoti.
Parduodant ar išnuomojant žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus jų pradinę vertė bus apskaičiuojama pagal žemės verčių žemėlapius, o tikroji rinkos vertė ar nuomos mokestis bus nustatyti aukciono metu. Taikyti individualų vertinimą parduodant ar išnuomojant žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus būtų netikslinga ir dėl to, kad valstybei tektų papildoma išlaidų našta. Įtvirtinus šias teisės aktų nuostatas, numatomas teigiamas poveikis šalies ekonomikai, finansams bei socialinei aplinkai. Nebus iškraipoma žemės rinka, kadangi valstybinės žemės kaina bus įvertinama objektyviai bei žemė bus parduodama ar išnuomoja už realią rinkos kainą. Parduodamus valstybinės žemės sklypus įvertinus pagal individualų turto vertinimą, jų vertė atitiks rinkos vertę, todėl numatomas valstybės biudžeto padidėjimas.
Asmenims, pageidaujantiems įsigyti valstybinę žemę, kai neorganizuojamas aukcionas, parduodamų žemės sklypų vertė būtų apskaičiuojama vienodomis sąlygomis. Jiems sudaromos skaidrios ir objektyvios sąlygos pasirinkti – pirkti ar nuomotis valstybinę žemę.

Šaltinis: Vyriausybė
2008-09-04