Kaip taikoma žemės mokesčio lengvata?

Kai mokesčių mokėtojas vienoje savivaldybėje turi kelis nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, kurių bendras plotas yra didesnis už savivaldybės tarybos pagal ŽMĮ 7 straipsnį nustatytą ND, tai taikant šią žemės mokesčio lengvatą neapmokestinama tik tokio ploto žemė, koks yra savivaldybės nustatytas ND, o šį dydį viršijančioji dalis apmokestinama žemės mokesčiu. Pirmiausia lengvata taikoma apmokestinant didžiausios vertės sklypą, paskui kitus sklypus (t. y. pagal sklypo santykinės vertės, skaičiuojamos pagal sklypo 1 ha vertę, mažėjimą). Pavyzdžiui: 4 vaikus turintis žemės savininkas nuosavybės teise turi 2 sklypus: 2,5 ha, kurio vertė 15 000 Lt, ir 2 ha, kurio vertė 20 000 Lt. Savivaldybės taryba, pagal ŽMĮ 7 straipsnį, jos teritorijoje gyvenantiems ir 3 bei daugiau vaikų auginantiems žemės savininkams sumažino žemės mokestį, nustatydama 3 ha ND. Todėl, apmokestinant šio savininko žemės sklypus, pirmiausia lengvata pritaikoma apmokestinant didesnės vertės 2 ha žemės sklypą, o likusi 1 ha lengvatos dalis taikoma apmokestinant kitą 2,5 ha žemės sklypą. Šiuo atveju, apmokestinant 2,5 ha žemės sklypą, žemės mokestis skaičiuojamas nuo šio sklypo 1,5 ha dalies (iš 2,5 ha žemės sklypo atėmus likusios 1 ha lengvatos dalį) (Registracijos Nr. KD-4727).

Šaltinis: VMI 2010-09-29