Vyriausybė patvirtino Finansinių krizių prevencijos ir valdymo planą

Vyriausybė patvirtino Finansinių krizių prevencijos ir valdymo planą


Vyriausybė vakar patvirtino Finansinių krizių prevencijos ir valdymo plano projektą, kuris, nustačius pirmuosius finansinės krizės požymius, leis operatyviai ir efektyviai keistis informacija tarp suinteresuotų institucijų ir padės užtikrinti finansų rinkos stabilumą.
Projekto planas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos rekomendacijas finansinių krizių prevencijos ir valdymo srityje bei Tarpusavio supratimo memorandumo dėl ES priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų bendradarbiavimo krizinėse situacijose nuostatas. Pagal apibrėžtus finansinės krizės grėsmės požymius plane numatytos trys pakopos: finansinių krizių prevencija, užkardymas bei valdymas. Šis planas nedubliuoja esamos nacionalinės krizių valdymo sistemos Lietuvoje, nes trečiojoje pakopoje numatomas finansinių krizių prevencijos ir valdymo sistemos integravimas į nacionalinę krizių valdymo sistemą.
Nuspręsta sudaryti Finansinių krizių prevencijos ir valdymo komisiją, kurios pirmininku bus skiriamas Finansų ministerijos sekretorius. Į komisiją taip pat bus įtrauktas Lietuvos banko atstovas, Vertybinių popierių bei Draudimo priežiūros komisijų atstovai.
Finansinių krizių prevencijos ir valdymo plano projekte taip pat numatyta galimybė Lietuvos Respublikos Vyriausybei konsultuotis su Krizių valdymo centru prie KAM ir Valstybės saugumo departamentu plano trečiojoje pakopoje, nusprendus, kad susidariusi situacija ir jos padariniai apims ne tik finansų, bet ir kitus ūkio sektorius.


Šaltinis: LR Vyriausybė
2008-11-25