Valstybės kontrolė 2007–2013 m. audituos 23,4 mlrd. Lt ES paramos

Valstybės kontrolė 2007–2013 m. audituos 23,4 mlrd. Lt ES paramos Valstybės kontrolė audituos 23,4 mlrd. Lt ES struktūrinių fondų paramos, t. y. 64 proc. visos 2007–2013 m. Lietuvai teksiančios paramos. ES paramos auditas kasmet apims ne tik visas valdymo ir kontrolės sistemos institucijas ir veiksmų programas, jų efektyvumą ir lėšų naudojimo teisėtumą, bet ir viešuosius pirkimus, valstybės pagalbą, aplinkos reikalavimus, lygias galimybes, ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, informavimą ir viešinimą. Valstybės kontrolė EK reguliariai teiks ataskaitas ir nuomonę apie struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvoje.


Šaltinis: Valstybės kontrolė
2009-04-24