Patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programa

Vyriausybė patvirtino Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą. Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota iki 2009 m. gruodžio 31 d. parengti ir patvirtinti priemonių planą šiai programai įgyvendinti. Tikimasi, kad Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programa sudarys palankesnes sąlygas gauti saugesnes ir kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviau panaudojant sveikatos priežiūrai skirtas lėšas. Taip pat siekiama nustatyti prioritetą šeimos gydytojų teikiamoms paslaugoms ir gydytojų specialistų ambulatorinėms konsultacijoms, skatinti šeimos gydytojų ir specialistų konsultantų, dirbančių ambulatorinėje grandyje, paslaugų plėtrą ir didinti šių paslaugų apmokėjimą, optimizuojant stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą. Įgyvendinant programoje keliamus tikslus, bus sukurtas efektyvesnis sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, sudaryta racionalesnė sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų struktūra, pagal programoje nustatytus kriterijus bus sujungtos kai kurios gydymo įstaigos į stambesnius juridinius vienetus, o didžiosiose sveikatos priežiūros įstaigose įdiegti tobulesni kolektyvinio valdymo modeliai. Restruktūrizuojant sveikatos priežiūros įstaigų paslaugas, siekiama sumažinti sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimo sąnaudas, ligoninių valdymo, ūkines išlaidas bei atskiroms ligoninėms reikalingas investicijas, o sutaupytas lėšas panaudoti efektyvesniam stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimui. Planuojama, kad, įgyvendinus Restruktūrizavimo programoje numatytą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo restruktūrizavimą bei sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo priemones, bus sutaupyta nuo 269,9 iki 343 mln. Lt.

Šaltinis: Vyriausybė 2009-12-08