Seimas pritarė po svarstymo Vartojimo kredito įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė Vartojimo kredito įstatymo projektui ir Civilinio kodekso straipsnio pakeitimo ir straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui. Įstatymo projekte nustatytos vartojimo kreditų teikimo sąlygos ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimai, vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų pareigos bei atsakomybė teikiant vartojimo kreditus ir tikrinant vartojimo kredito gavėjų mokumą, vartojimo kredito gavėjų teisė grąžinti vartojimo kreditą prieš terminą ir vartojimo kredito davėjų teisę į kompensaciją išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atvejus. Teisę verstis vartojimo kredito teikimo veikla galės tik juridiniai asmenys, kurie pateiks informaciją Vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir bus įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Teisės verstis vartojimo kredito teikimo veikla neturi fiziniai asmenys. Įstatymo projektas nustato kredito davėjams pareigą suteikti maksimalią informaciją per protingą terminą, pakankamą susipažinti su pateikta informacija gavėjui tam, kad kredito gavėjas galėtų atsakingai priimti sprendimus, palyginti visas galimybes ir pasirinkti jam tinkamą vartojimo kredito rūšį. Įstatymas įtvirtina kredito davėjų pareigą atsakingai vertinti kredito gavėjų galimybes tokius kreditus gauti. Taip pat įtvirtina labai svarbi kredito gavėjui teisė grąžinti gautus vartojimo kreditus, atsisakant sutarčių anksčiau laiko, t. y. kredito gavėjai įgyja teisę per 14 d. nuo sutarties sudarymo iš esmės be rimtesnių pasekmių nutraukti vartojimo kredito sutartį tik grąžindami gautą kreditą ir per tą laikotarpį apskaičiuotas palūkanas už tą kreditą. Yra sugriežtinamos vartojimo kreditavimo reklamos sąlygos. Nustatoma, kad turi būti nurodomi visi mokėjimai, kurie yra numatyti sudarant vartojimo kredito sutartį. Šis reikalavimas turėtų užtikrinti vartojimo kredito gavėjui gauti tokią informaciją, kuri suteiktų galimybę gavėjui priimti atsakingą sprendimą.

Šaltinis: Seimas 2010-12-22