Dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo

Seimas pritarė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siekiama nustatyti pareigą deklaruoti grynųjų pinigų sumas, kai asmuo į kitas ES valstybes nares iš Lietuvos išveža ar iš ES valstybių narių į Lietuvą įveža, ar per Lietuvą į ES valstybes nares ir iš ES valstybių narių gabena grynuosius pinigus, kurių suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Deklaravimo kontrolę tokiais atvejais vykdytų muitinės įstaigos, kurios taip pat informuotų FNTT. Kertant vidines ES sienas, prievolės deklaruoti nebūtų, tačiau muitinei būtų suteikta teisė, esant įtarimams, prašyti deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus, jų įsigijimo teisėtumą.

Šaltinis: Seimas 2011-05-12