Patvirtino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones

Seimas priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisas, kuriomis išplėstas subjektų, kuriems bus taikomos įstatymo nuostatos, sąrašas. Įstatymas bus taikomos asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 10 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, visoms lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms, nekilnojamojo turto agentams. Už šio įstatymo pažeidimus galės būti skiriamas įspėjimas, bauda (iki 1,1 mln. eurų – kitiems įpareigotiesiems subjektams, iki 5,1 mln. eurų – finansų įstaigoms), laikinas nušalinimas nuo pareigų, laikinas teisės disponuoti lėšomis apribojimas, licencijos panaikinimas ir kitos poveikio priemonės. Visi juridiniai asmenys privalės saugoti tikslią informaciją apie savo tikruosius savininkus, fizinius asmenis (naudos gavėjus) ir ją atskleisti pateikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.

Šaltinis: Seimas